Ter bevordering van de mogelijkheden tot bijhouden van een gedegen administratie door lidverenigingen van Stichting NSZK en voor het bevorderen van de kennisdeling van administratieve problemen tussen verenigingen onderling en tussen verenigingen en Stichting NSZK, is er een overeenkomst gesloten tussen Conscribo en Stichting NSZK.

Conscribo biedt aan alle lidverenigingen van Stichting NSZK haar diensten tegen een gereduceerd tarief. Deze reductie bedraagt 30% van de reguliere op de website vermeldde tarieven, op daargenoemde producten en diensten. Conscribo behoudt het recht op maatwerk diensten een ander of geen reductietarief te hanteren. Dit wordt altijd van te voren met de betreffende lidvereniging overeengekomen. Deze reductie geldt niet in combinatie met andere geboden reductietarieven.

Bij bestaande klanten die onder de NSZK regeling vallen, wordt de tariefwijziging in 2016 doorgevoerd. Zijn ze na 1 juli 2014 lid geworden van Conscribo, dan gaat de wijziging pas in 2017 in. Nieuwe klanten die voor 1 mei 2015 lid worden krijgen het eerste jaar nog het oude tarief. Op alle bedragen wordt de NSZK korting toegepast van 30%.

Zie voor meer informatie: https://www.conscribo.nl/nszk/